A baptizmus története
 
Baptista hitvallás
 
A Magyarországi Baptista Egyház Alapszabálya
 

A kétezer éves keresztyénség törzsén a reformációval egy időben jött létre az a bibliai alapelveket követő evangéliumi ébredési mozgalom, melynek mai utódai vagyunk. Magyarországra több mint 475 évvel ezelőtt érkezetek Svájcból az első baptista hitelveket valló misszioná-riusok, akik közül sokan hitük miatt mártírokká lettek. A népegyházi protestáns hittestvérektől a baptistákat az különbözteti meg, hogy a bibliai hitvalló felnőtt keresztséghez ragaszkodnak, és azt, Jézus pél-dáját követve, vízbe való teljes alámerítéssel gyakorolják.

 

Kornya Mihály megtért és Jézus Krisztus parancsára bemerítkezett feleségével együtt 1875 augusztusában Gyulán a Fehér-Körös vizében. Rajz: Borzási Mirjám

 

Innen kapták az újszövetségi görög nyelvből eredő nevüket is: baptista = bemerítve keresztelő. Legnagyobb létszámban a baptisták az amerikai kontinensen élnek. A nagyvilágon élő baptisták száma – családtagjaikkal együtt – megközelíti a százmilliót. Hazánkban 150 éve működik szervezett formában a baptista misszió. Jelenleg kettőszázezerre tehető a Kárpát-medence területén élő magyar és más nemzetiségű hitvalló baptisták és hozzátartozóik létszáma.

 

12 mondat a Hatvani Baptista Gyülekezet álmáról

 Álmunk egy olyan gyülekezet, amelyik központi alakja az élő Jézus Krisztus. 

 Álmunk egy befogadó gyülekezet, ahová bárki jöhet úgy, ahogy van, mert elfogadásra talál. 

 Álmunk egy olyan gyülekezet, ahol Isten életeket tud átformálni.

 Álmunk egy identitásában baptista gyülekezet, amelyik szeretettel együtt dolgozik minden más, a Szentháromság egy Istenben hívő keresztény felekezettel. 

 Álmunk egy szolgáló gyülekezet, amelyik erejéhez mérten kiveszi a részét a hatvaniak testi-lelki szükségeinek hordozásából.

 Álmunk egy Isten teljes igéjéhez hűséges, pártpolitikától független, de a mindenkori vezetőkért imádkozó gyülekezet.

 Álmunk egy szenvedélyes imádságban és kiegyensúlyozott tanításban egyaránt gazdag gyülekezet.

 Álmunk egy szent és egyszerű, ugyanakkor családias légkörű imaház.

 Álmunk egy őszinte és átlátható gyülekezet.

 Álmunk egy egymást szerető, egymással gondban és örömben közösséget vállaló gyülekezet.

 Álmunk egy olyan gyülekezet, melyben minden tagnak megvan a saját szolgálata, feladata.

 Álmunk egy olyan gyülekezet, ahol férfiak és nők, idősek és fiatalok, szegények és gazdagok,  magyar és cigány emberek egyaránt meg tudják találni Istent és egymást.

A megfeszített, feltámadt, és majdan visszatérőJézus Krisztus nevében, az Ő ereje által, az Ő dicsőségére!